HDPE Boruların Özellikleri ve Ağırlık Tabloları

HDPE – 100 borular ile ilgili teknik bilgiler

PE 100 Boruların Döşeme Yöntemleri:

PE boruların döşeme kuralları DIN 19630, DIN 4033, DIN 18300 ve EN 1610 standartlarında belirtilmiştir. Borular kanal dışında kaynatıldıktan sonra kanal içerisine indirilebilir. Burada kanal kazısının dar tutulması önemlidir.

 • Borular hiçbir suretle ezilmemelidir.
 • Nakliye veya stoklama sırasında hasara uğramış olan (sivri uçlu araçlar veya taş benzeri materyallerle zedelenmiş) boruların kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır.
 • Kanal içerisinde yeraltı suyu veya yağmur suyu birikintisi kesinlikle olmamalıdır. (Kanalda su birikintisi varsa, pompa yardımı ile su boşaltılmalıdır.)
 • Yapışık olmayan kum, çakıl, karışık taneli karma kum ve çakıl, kanal dolgu malzemesi olarak kullanıma uygundur. (DIN 19630 standardı.)
 • Kanal derinliği asgari olarak 70-80 cm olmalıdır.
 • Kazı toprağı dolguya elverişli ise, yataklamaya gerek kalmadan boru doğrudan kanal tabanına yatırılabilir. Kazı toprağgı dolguya elverişli değil ise (taşlı, sulu vs) kanal derinliği arttırılmalı ve kuru dolgu malzemesi ile (÷r: kum) yataklama yapılmalıdır.
  Yapılacak yataklama kalınlığı minimum Al = 100 mm + 1/10 DN olmalıdır. Yataklama malzemesi üzerinden hafif çalışan bir kompaktör yardımı ile % 95 mukavemet sağlanıncaya kadar sıkıştırılmalıdır.
 • Boru yan dolguları A2, 30 cm kalınlıkta dökülerek hafif kompaktör ile yine % 92 – 95 oranında sıkıştırılmalıdır. Bu işlem her 30 cm’de bir boru üzerini 30 cm geçene kadar devam ettirilmelidir.
 • Boru üzerini A3 = 30 cm geçtikten sonra dolgu işlemi orta güçte kompaktör ile sıkıştırılmak sureti ile tamamlanmalıdır.

PE 100 Boruların depolama ve ambalajlama yöntemleri 020 – 0 125 mm arası PE borular kangal halinde ambalajlanır. 0 140 mm’nin üzerindeki borular ise 12 m. boyunda üretilir. Kangal miktarında isteğe uygun olarak 100 m’nin üzerinde ambalajlama yapılabilir.

 • Borular üzerinde geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması açısından aşağıdaki bilgiler 1 m aralıklar ile yazılmaktadır.
 • Üretici Adı, Standart Numarası, Standart Logosu, Boru Hammaddesi, Boru çapı, Boru Et Kalınlığı, SDR Grubu, çalışma Basıncı, MFI Grubu, Makine No, ve üretim Tarihi.
 • Taşıma aracı kasasında borulara zarar verebilecek çivi, sert cisimler, taş vb. bulunmamalıdır.
 • Borular aracın içine dağınık bir şekilde konulmamalıdır, indirme ve bindirmelerde borular kesinlikle atılmamalıdır.
 • Stok sahasının zemini de borulara zarar verebilecek malzemelerden temizlenmiş olmalıdır.
 • Kangal halindeki boruların istiflenmesinde üst üste konulacak kangalların yüksekliği 1.5 m’yi geçmemelidir.

HDPE BORU ve ÖZEL PARÇALARININ ÖZELLİKLERİ

 • HDPE boru ve özel parçaları PE100 olacak, yavaş ve hızlı çatlak ilerlemelerine karşı direnci yüksek olacaktır.
 • Boru özel parçaları, asgari şartlarda boruların fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerine sahip olacaktır.
 • Üretici, imalatını yaptığı boruların/özel parçaların tüm ölçülerini ve teknik resimlerini verecektir.
 • Borular en az 12 metre uzunluğunda olacak, Ø125 ve daha büyük çaplarda kangal halinde boru kullanılmayacaktır.

Fiziksel Özellikler

HDPE borular ve özel parçaları; dış darbelere ve koç darbesine dayanıklı, iç ve dış yüzeyi pürüzsüz ve düzgün, esnek, çatlama ve darbe direnci yüksek, toprak altında asgari 50 yıl ömürlü olacaktır.

Boru ve özel parçalar, herhangi bir büyüteç kullanılmadan çıplak gözle muayene edildiğinde; iç ve dış yüzeyleri düzgün olacak ve herhangi bir çukur, çatlak, boşluk, derin çizik, iz veya borunun bu standarda uygunluğuna engel oluşturacak benzeri diğer yüzey kusurları bulunmayacaktır. Boru uçları, boru eksenine dik olarak ve düzgün kesilecektir.

Boru ve özel parçaların rengi siyah olacak ve gözle kontrol edildiğinde gövdenin her yerinde renk ve görünüm homojen olacaktır. Boruların üzerinde mavi çizgiler bulunacaktır. Çizgiler üretim aşamasında yapılacaktır. Sonradan yapılan boyama veya işaretlemeler kabul edilmeyecektir.

Boruların ortalama dış çapları, ovallik, et kalınlığı ve diğer özellikleri TS EN 12201-2 standardına uygun olacaktır. Çap ve ovallik, HDPE boru boyunca aynı olacaktır.

Boru özel parçalarının ölçü ve toleransları TS EN 12201-3 standardına uygun olacaktır.